Till Start

Vinter 2019 Sidan uppdaterades den 9 februari

Till Om mig Till Mina böcker Till Mina artiklar Till kontakt

Bibliografi

2010-talet

Orstadius, Per Acke, Tankeställare om skolan, Visby: Nomen Förlag 2014, 142 sidor, ISBN 978-91-7465-636-7. Läs boken.

Orstadius, Per Acke, Skola i återvändsgränd – tankeställare om skolan, Visby: Nomen Förlag 2013, 117 sidor, ISBN 978-91-7465-477-1. Läs boken.

Orstadius, Per Acke, Grymskolan, Visby: Nomen Förlag 2012, 116 sidor, ISBN 978-91-7465-331-1. Läs boken.

Orstadius, Per Acke, Tumskruvsfabriken – några tankeställare, Visby: Nomen Förlag 2011, 138 sidor, ISBN 978-91-7465-254-3. [Debattartiklar]. Läs boken.

Orstadius, Per Acke, Bouleros från Apslätten, Visby: Nomen Förlag 2011, 55 sidor, ISBN 978-91-7465-156-0.
[Dikter]. Läs boken.

Orstadius, Per Acke, Minnen i skymningen, Visby: Nomen Förlag 2010, 180 sidor, ISBN 978-91-7465-142-3.
[Självbiografi]. Läs boken.

2000-talet
Orstadius, Per Acke, Läraren fattar beslut, Solna: Ekelunds Förlag 2005, 112 sidor, ISBN 91-646-2147-2.
[Debattbok i pedagogik]. Läs boken.

Orstadius, Per Acke, Det fattas beslut om skolan – en debattbok, Solna: Ekelunds Förlag 2005, 110 sidor, ISBN 91-646-2146-4. [Handledning för beslutsfattare]. Läs boken.

1990-talet
Orstadius, Per Acke, Om kunskapstillväxt, Didana Förlag, Göteborg 1996, 128 sidor. Illustrationer: Annastina Orstadius,
ISBN 91-972950-0-0.

Orstadius, Per Acke m.fl., Ekonomi för dig! – en grundkurs, Malmö: Liber-Hermods 1994, ISBN 91-23-01256-0.
[Lärobok i ekonomi, tillsammans med sex lärare]

1980-talet
Orstadius, Per Acke m.fl., Ekonomen, Malmö: LiberHermods, utgivna under åren 1989–1993. [Läromedelspaket i företagsekonomi i sju delar, tillsammans med sju lärare]

Orstadius, Per Acke, Att tänka till – några upprörande brev om skolfrågor, Malmö: LiberFörlag 1983, 123 sidor,
ISBN 91-38-61208-9.
[Debattbok om skolan]

Orstadius, Annastina, Orstadius, Lotta & Orstadius, Per Acke, Så kan det vara i skolan – brev med tankar och erfarenheter, Malmö: LiberFörlag 1983, 143 sidor, ISBN 91-38-61221-6.

Orstadius, Per Acke & Wallentin, Christer, Praktikan – studier med utgångspunkt från verkligheten – erfarenheter från gymnasieskolan, Stockholm: Brevskolan 1980, 176 sidor,
ISBN 91-574-0272-8.
[Handbok i projektarbete för lärare]

Orstadius, Per Acke & Wallentin, Christer, Tema Dk – förslag till studier med verkligheten som utgångspunkt, Stockholm: Brevskolan 1980, 73 sidor, ISBN 91-574-0270-1.
[Handbok i projektarbete för elever]

Orstadius, Per Acke & Wallentin, Christer, Vem vet vad – lathund för den som ska ta reda på saker, Stockholm: Brevskolan 1980, 176 sidor, ISBN 91-574-0271-X.
[Handbok i informationssökning]

1970-talet
Orstadius, Per Acke & Wallentin, Christer, Den goda skolan – varför inte? – en analys av den svenska skolans brister med förslag till en bättre skola, Stockholm: Rabén & Sjögren 1975, 173 sidor, ISBN 91-29-45993-1.
[Debattbok om skolan]

Orstadius, Per Acke, Wallentin, Christer m.fl., Eko 3 M – mål, metoder, material för inlärning av grundläggande företagsekonomi, uppl. 1, Malmö: LiberLäromedel 1976. [Läromedelspaket i företagsekonomi i ett stort antal delar]

1960-talet
Orstadius, Per Acke & Hultén, Sten, Allmän distribution, Göteborg: Författaren 1966, 148 sidor.
[Lärobok i distribution]

Webbproduktion Lilla Förlaget